Andre kommuner som ønsker å inngå avtale om logopedisk oppfølging

Kommuner som ikke har logopedisk kompetanse, eller som mangler kapasitet i perioder, kan henvende seg for logopediske tjenester for barn 0 – 18 år og voksne.

Tilbyr utredninger, behandling, rådgiving/veiledning og kurs.

PRIS

De logopediske tjenestene faktureres etter timesatser som er satt av Helfo. https://helfo.no/takster/regelverk-og-takstar-for-behandling-hos-privat-logoped-ogaudiopedagog

Kjøregodtgjøring etter statlige satser!