Helfo

Jeg har avtale med Helfo, dvs Helfo dekker behandling som er godkjent.

Les mer om Helfos regelverk – og takster for privat logoped her:
https://www.helfo.no/regelverk-og-takster/overordnet-regelverk/regelverk-for-privat-logoped-og-audiopedagog

Informasjon om privat praktiserende logoped finnes på logopedlagets sider;
https://norsklogopedlag.no/info/

Fra 23. mars 2020 er det i forbindelse med utbrudd av SARS-CoV-2 gitt mulighet for video-/telefonkonsultasjon.

Jeg følger HELFO`s gjeldende takster ved behandling

(gjelder behandling som ikke dekkes av Helfo)

 • Undersøkelse/1.konsultasjon: kr 550,-
 • Tillegg for undersøkelse ut over 30 minutter per påbegynte 15 minutter: 275;-
 • Behandling 30 minutter: 546,-
 • Behandling 45 minutter: kr 819,-
 • Behandling 60 minutter: kr 1092,-
 • Gruppebehandling på inntil 5 personer, 90 minutter: kr 1060,-
  Det tilkommer 20,- per person i gruppen.
  https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2021-12-17-3709

Utredning og behandling av dysleksi dekkes ikke av Helfo.

 • Dysleksiutredning: kr 5500,-
  10% for medlemmer av Dysleksi Norge.
 • Etter utredning er jeg behjelpelig med å komme i gang med søknad om hjelpemidler, og/eller søknad om ekstra stipend for studenter.
 • Kan gi timer til undervisning for lese – og skrivevansker.

Avlysning av avtalt time må gjøres senest 24 timer før logopedtimen.
Ved manglende oppmøte eller for sen avbestilling blir timen fakturert oppdragsgiver.
For de som har logopedbehandlingen dekket av gjennom Helfo faktureres klienten privat ved manglende oppmøte, eller for sen avbestilling.