Dekker Helfo behandlingen?

Har du behov for logopedisk behandling for tale, språk og spisevansker grunnet sykdom, skade eller lyte? Da kan du ha rett til å få dekket behandling hos logoped gjennom Helfo.

  • Voksne over 18 år trenger henvisning med gyldig diagnose fra lege for å komme i gang med behandling hos logoped.
  • Barn og unge under 18 år må i tillegg til henvisning fra lege samt ha godkjenning fra Helfo før logopedbehandling kan starte

Eksempler på diagnoser som har rett på å få logopedisk behandling dekket:

Afasi (ervervede språkvansker etter hjerneskade)
• Stemmevansker (heshet, bortfall av- eller svak/sviktende stemme)
• Taleflytvansker (stamming eller løpsk tale)
•  Leppe-, kjeve-, ganespalte
•  Dysfagi
•  Dysartri
•  Laryngektomi (tilstand der strupen helt eller delvis er gått tapt ved operasjon eller ulykke)

Les mer om regelverket og takstene her:

https://www.helfo.no/regelverk-og-takster/overordnet-regelverk/regelverk-for-privat-logoped-og-audiopedagog

Hvis du er usikker på om du har rett til logoped – ta kontakt
så vil jeg være behjelpelig med å avklare det med deg!