Utredning  •   Behandling  •  Utredning av dysleksi  •  Rådgivning  •  Veiledning og kurs  •  Gruppetilbud

Afasi

Afasi er ervervet språkvansker etter hjerneskade eller traume. Afasi kan føre til ulike type vansker med språk og kommunikasjon.

Dysfagi

Spise- og svelgvansker som følge av lammelser eller nedsatt funksjon i munn og svelg.

Dysartri

Medfødte eller ervervede nevrologiske tilstander.

Dysartri kan opptre som følge av CP, ALS, parkinsonisme, MS, hodeskader, hjerneslag eller andre skader i hjernen som gjør det vanskelig å artikulere og utforme ord/setninger.

Stemmevansker

Heshet, bortfall – eller svak stemme. Stemmevansker kan opptre etter skade, feilbruk av stemmen eller operasjon i forbindelse med sykdom.

Taleflytvansker

Stamming og løpsk tale.

Leppe-, kjeve – og ganespalte

Leppe-, kjeve- og ganespalte er medfødt spalte i munnregionen.

Språkvansker

Uttale- og språklydsvansker. Utviklingsmessige språkforstyrrelser (tidligere kalt spesifikke språkvansker – SSV) kan være vansker med ordforråd, grammatikk og språket i bruk.

Språklydsvansker

Språklydsvansker er vansker med å uttale lyder som forventet etter alder og talenorm.

Utredning av dysleksi

Problemer med lesing og skriving er ofte en del av vanskebildet til elever med sammensatte og komplekse utfordringer innen språk, tale og kommunikasjon. Hos 3-5 prosent av elevene skyldes vanskene dysleksi.

For veiledning/kurs les mer her.